Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Nieruchomości na sprzedaż

Tereny inwestycyjne przy ul. Wojska Polskiego

Nr działki: 717/18, 717/31, 1979, 717/9

Powierzchnia nieruchomości: 

Nr geodez. 717/18, powierzchnia 1,1082 ha 
Nr geodez. 717/31, powierzchnia 2,7795 ha 
Nr geodez. 1979, powierzchnia 1,8197 ha
Nr geodez. 717/9, powierzchnia 3,9551 ha

Kształt działki: Działki mają kształt trapezów

Możliwość powiększenia terenu (krótki opis): Powierzchnię działek można zwiększać poprzez scalanie